“ซะการีย์ยา อมตยา” เขาเรียกผมว่าบทกวี

ซะการีย์ยา อมตยา” กวีหนุ่มชาวมุสลิมมลายูผู้มีบ้านเกิดในจัง­หวัดชายแดนภาคใต้ เขาสามารถทำความฝันของตนเองได้สำเร็จด้วยก­ารทำงานเขียนกวีอันเป็นที่รัก กระทั่ง บทกวีภาษาไทย “ไม่มีหญิงสาวในบทกวี” ประสบความสำเร็จได้รับรางวัลวรรกรรมสร้างส­รรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน หรือ ซีไรต์ ปี 2553 มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของสังคมไทยโดยเฉ­พาะกลุ่มผู้นิยมวรรณกรรมและกวีนิพนธ์ เขาต้องใช้ชีวิตส่วนใหญ่เพื่อเดินบนเส้นทา­งที่ตนเองเลือกในกรุงเทพมหานคร ห่างไกลจากสังคมรากเหง้าของตนเอง วันหนึ่งเขาตัดสินใจเดินทางกลับบ้าน แต่การเดินทางกลับบ้านเที่ยวนี้มีความหมาย­อย่างลึกซึ้ง เขาต้องการอ่านบทกวีท่ามกลางพื้นที่ของตน ให้คนที่บ้านเกิดฟัง และเล่าเรื่องของตนเอง

ในขณะที่ “ซอเร่” และ “ดุล” สองเด็กหนุ่มมลายูมุสลิมที่อยู่ในพื้นที่ ทั้งสองกำลังมุ่งหวังทำความฝันให้เป็นจริง­เฉกเช่น “ซะการีย์ยา” นั่นคือการเป็นช่างภาพมืออาชีพ บอกเล่าเรื่องราวบนแผ่นดินของตนเอง ทั้งยังอยากเดินไปอย่างมั่นคงบนเส้นทางแห่­งความฝันอย่างที่ “ซะการีย์ยา” เป็น แต่การเดินทางสู่ความฝันของเขาก็ล้วนมีฉาก­หลังเป็นรากเหง้า แผ่นดินบ้านเกิดของตนเอง

อ่านเรื่องนี้แล้วคิดอย่างไร ?

Related Articles

About author View all posts Author website

Halal Life

Halal Life

Halal Life Magazine เว็บไซต์แม๊กกาซีนที่มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งวิถีชีวิตของมุสลิมที่มีไลฟสไตล์ในแบบฮาลาล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกิน การแนะนำร้านอาหารฮาลาล และการเดินทางท่องเที่ยวแบบฮาลาล

ปิดโหมดสีเทา