ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่เพียงพรากชีวิตผู้คนไปเป็นจำนวนมากเท่านั้น แต่ยังได้พรากความรักความอบอุ่นของครอบครัวที่พร้อมหน้าไปจากเด็กและเยาวชนในพื้นที่อีกด้วย ส่งผลให้ เด็กกำพร้า ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีจำนวนเพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับสถานการณ์และความรุนแรงที่เกิดขึ้นรายวัน

หนึ่งในตัวชี้วัดความเข้มแข็งทางสังคมที่สำคัญคือ การช่วยเหลือกันของผู้คนในสังคม โดยเฉพาะการช่วยเหลือกลุ่มคนที่ขาดโอกาส ในทัศนะอิสลามเด็กกำพร้าและแม่ม่ายเป็นกลุ่มคนสำคัญที่สังคมต้องให้การสนับสนุนช่วยเหลือ

รายการจะนำเสนอให้เห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นของการดูแลช่วยเหลือเด็กกำพร้าและแม่ม่ายในทัศนะอิสลาม ควบคู่ไปกับการติดตามการทำงานของกลุ่มคนที่ทำงานด้านการให้ความช่วยเหลือ เด็กกำพร้า และแม่ม่ายที่มีอยู่หลายพันชีวิตในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

ทางนำชีวิต ชุด “ยินดีที่รู้จัก” รายการสารคดีโทรทัศน์ที่นำเสนอเรื่องราวของศาสนาอิสลาม ผ่านการเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม และกิจกรรมทางสังคมของชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศไทย  ที่เป็นดั่งตัวอย่างภาคปฏิบัติของหลักธรรมคำสอนจากพระผู้เป็นเจ้า ผ่านการสัมภาษณ์และพูดคุยกับชาวมุสลิมในหลายภูมิภาคทั่วประเทศ โดยหวังว่าความรู้จักจะเป็นจุดเริ่มต้นของการความเข้าใจกันและกันของผู้คนในสังคม

อ่านเรื่องนี้แล้วคิดอย่างไร ?

Related Articles

About author View all posts Author website

Halal Life

Halal Life

Halal Life Magazine เว็บไซต์แม๊กกาซีนที่มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งวิถีชีวิตของมุสลิมที่มีไลฟสไตล์ในแบบฮาลาล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกิน การแนะนำร้านอาหารฮาลาล และการเดินทางท่องเที่ยวแบบฮาลาล