รายการทางนำชีวิตอิสลาม ชุด สลามประเทศไทย

ตอนที่ 3 มุสลิมกรุงเก่า
ออกอากาศ วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559
เวลา 04.00 – 04.30 น.

หลักฐานสำคัญประการหนึ่งที่ช่วยยืนยันความเก่าแก่ของการเข้ามาตั้งรกรากของชาวมุสลิมในประเทศไทย คือมัสยิดและชุมชนมุสลิมที่มีมากมายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ระบุว่ามีการตั้งชุมชุนมุสลิมมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น

ด้วยความที่เป็นเมืองเก่า ภาพความทรงจำของผู้คนที่มีต่ออยุธยาจึงมีหลากหลาย แต่น้อยคนนักจะนึกถึงภาพของชาวมุสลิม ที่มัสยิดและชุมชนของพวกเขาปรากฏกายอยู่ท่ามกลางร่องรอยของมรดกทางวัฒนธรรมและพุทธศาสนาในราชธานีเก่าแห่งนี้มาช้านาน

ติดตามชม รายการทางนำชีวิต อิสลาม ชุด “สลามประเทศไทย” ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 04.00 – 04.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

อ่านเรื่องนี้แล้วคิดอย่างไร ?

Related Articles

About author View all posts Author website

Halal Life

Halal Life

Halal Life Magazine เว็บไซต์แม๊กกาซีนที่มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งวิถีชีวิตของมุสลิมที่มีไลฟสไตล์ในแบบฮาลาล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกิน การแนะนำร้านอาหารฮาลาล และการเดินทางท่องเที่ยวแบบฮาลาล

ปิดโหมดสีเทา