รายการทางนำชีวิตอิสลาม ชุด สลามประเทศไทย

ตอนที่ 16 สังคมแห่งการเรียนรู้
ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559
เวลา 04.00 – 04.30 น.

นครศรีธรรมราช เมืองโบราณที่มีความสำคัญทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และศาสนามากที่สุดเมืองหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาตั้งแต่เมื่อครั้งอดีต ที่นี่จึงประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ที่บรรพบุรุษเดินทางเข้ามาพำนักอาศัยด้วยหลายเหตุผลในหลายช่วงเวลา ชาวมุสลิมที่นี่ก็เช่นเดียวกัน ที่บรรพบุรุษของพวกเขาประกอบไปด้วยผู้คนหลายกลุ่ม หลายถิ่นฐาน แต่วันเวลาก็หลอมรวมและเชื่อมโยงร้อยรัดพวกเขาเหล่านั้นเข้าไว้ด้วยกัน

ด้วยความที่เป็นศูนย์กลางการปกครองมาตั้งแต่เมื่อครั้งอดีต นครศรีธรรมราชจึงขึ้นชื่อเรื่องผู้คนมีการศึกษาและเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ชาวมุสลิมที่นี่จึงได้รับอิทธิพลด้านนี้มาเช่นเดียวกัน

หากวิดีโอไม่ขึ้น กรุณากดที่นี่

ติดตามชมรายการ ทางนำชีวิต อิสลาม ชุด “สลามประเทศไทย” ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 04.00 – 04.30 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมผ่านทีวีออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/Live

อ่านเรื่องนี้แล้วคิดอย่างไร ?

Related Articles

About author View all posts Author website

Halal Life

Halal Life

Halal Life Magazine เว็บไซต์แม๊กกาซีนที่มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งวิถีชีวิตของมุสลิมที่มีไลฟสไตล์ในแบบฮาลาล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกิน การแนะนำร้านอาหารฮาลาล และการเดินทางท่องเที่ยวแบบฮาลาล

ปิดโหมดสีเทา