อิสลามถือกำเนิดขึ้นเมื่อ 1,400 กว่าปีก่อนในคาบสมุทรอาหรับ ก่อนจะขยายไปยังพื้นที่ต่างๆ กระทั่งมีชาวมุสลิมกระจายตัวอยู่ทั่วโลกในปัจจุบัน ส่งผลให้มุสลิมประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ ซึ่งแต่และชาติพันธุ์ต่างมีอัตลักษณ์และวัฒนธรรมเฉพาะของตัวเอง และหนึ่งในวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์สำคัญของชาวมุสลิมคือ “อาหาร” ที่โดดเด่นและหลากหลาย และกลายเป็นดั่งทูตทางวัฒนธรรมที่ดึงดูดใครต่อใครให้เริ่มต้นทำความรู้จักมุสลิมและศาสนาอิสลาม

รายการจะพาไปสำรวจวัฒนธรรมอาหารของชาวมุสลิมหลากหลายชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย นำเสนออาหารในฐานะของการเป็นทูตทางวัฒนธรรมที่ดึงดูดผู้คนให้เริ่มต้นทำความรู้จักมุสลิม รวมไปถึงอาหารในแง่ของหลักการอิสลามว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้าง

 

ทางนำชีวิต ชุด “ยินดีที่รู้จัก” รายการสารคดีโทรทัศน์ที่นำเสนอเรื่องราวของศาสนาอิสลาม ผ่านการเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม และกิจกรรมทางสังคมของชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศไทย  ที่เป็นดั่งตัวอย่างภาคปฏิบัติของหลักธรรมคำสอนจากพระผู้เป็นเจ้า ผ่านการสัมภาษณ์และพูดคุยกับชาวมุสลิมในหลายภูมิภาคทั่วประเทศ โดยหวังว่าความรู้จักจะเป็นจุดเริ่มต้นของการความเข้าใจกันและกันของผู้คนในสังคม

อ่านเรื่องนี้แล้วคิดอย่างไร ?

Related Articles

About author View all posts Author website

Halal Life

Halal Life

Halal Life Magazine เว็บไซต์แม๊กกาซีนที่มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งวิถีชีวิตของมุสลิมที่มีไลฟสไตล์ในแบบฮาลาล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกิน การแนะนำร้านอาหารฮาลาล และการเดินทางท่องเที่ยวแบบฮาลาล