หนึ่งในหลักความเชื่อสำคัญของชาวมุสลิมคือ การเชื่อว่าโลกนี้เป็นเพียงทางผ่าน ชีวิตบนโลกใบนี้เป็นเพียงบททดสอบ เพื่อผลตอบแทนในวันตัดสิน และชีวิตจริงรอเราอยู่ที่โลกหน้า ความเชื่อดังกล่าวเป็นดั่งกรอบของทัศนคติให้ชาวมุสลิมใช้ชีวิตบนความไม่ประมาทและสุดโต่งไปทางใดทางหนึ่ง ด้วยเพราะความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุดของชีวิตและโลกนี้ไม่ใช่ที่พำนักถาวร

รายการจะพาไปทำความเข้าใจมุมมองที่มีต่อชีวิตตามทัศนะของอิสลาม ผ่านการพูดคุยกับนักวิชาการมุสลิมหลายแขนง

 

ทางนำชีวิต ชุด “ยินดีที่รู้จัก” รายการสารคดีโทรทัศน์ที่นำเสนอเรื่องราวของศาสนาอิสลาม ผ่านการเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม และกิจกรรมทางสังคมของชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศไทย  ที่เป็นดั่งตัวอย่างภาคปฏิบัติของหลักธรรมคำสอนจากพระผู้เป็นเจ้า ผ่านการสัมภาษณ์และพูดคุยกับชาวมุสลิมในหลายภูมิภาคทั่วประเทศ โดยหวังว่าความรู้จักจะเป็นจุดเริ่มต้นของการความเข้าใจกันและกันของผู้คนในสังคม

อ่านเรื่องนี้แล้วคิดอย่างไร ?

Related Articles

About author View all posts Author website

Halal Life

Halal Life

Halal Life Magazine เว็บไซต์แม๊กกาซีนที่มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งวิถีชีวิตของมุสลิมที่มีไลฟสไตล์ในแบบฮาลาล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกิน การแนะนำร้านอาหารฮาลาล และการเดินทางท่องเที่ยวแบบฮาลาล