ศิลปะ วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมเป็นอัตลักษณ์สำคัญที่บ่งบอกตัวตนของผู้คนทุกชนชาติ ไม่ว่าผู้คนแห่งชนชาตินั้นจะยังคงอยู่หรือล้มหายตายจากไปแล้วก็ตาม ศิลปะ วัฒนธรรม และสถาปัตยกรรม ก็ยังคงบอกเล่าเรื่องราวของพวกเขาให้โลกได้รับรู้

Akram Abou Al-Fouz ศิลปินหนุ่มชาวซีเรียผู้เคยถ่ายทอดงานศิลปะลงบนแผ่นกระจก แต่ด้วยสถานการณ์ของบ้านเกิดเมืองนอนที่เต็มไปด้วยไฟสงครามและการสู้รบในปัจจุบัน Akram จึงหันมาแสดงลวดลายงานศิลปะของตัวเองลงบนเศษซากอาวุธ เช่น หัวจรวด และลูกปืนใหญ่ ที่ตกลงมาจากฟ้าเหนือหลังคาบ้านเขามาหลายปี ในช่วงเวลาที่ยากเข็ญเช่นนี้ เขาจึงพยายามสร้างสรรค์งานศิลปะในสไตล์ซีเรียนอาราบิก และแจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้านเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเขาไม่ท้อถอย

Akram-Abou-Al-Fouz

Akram สร้างสรรค์ผลงานภายใต้แนวคิดของสันติภาพและความสามัคคี บนลูกกระสุนและหัวระเบิดที่ไร้ประโยชน์เหล่านั้น ภาพวาดที่สวยงามเหล่านี้เป็นตัวแทนของประชาชนในซีเรียที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอยู่ที่ยากลำบากและการต่อสู้เพื่อเสรีภาพอย่างสันติวิธีของพวกเขา

อ่านเรื่องนี้แล้วคิดอย่างไร ?

Related Articles

About author View all posts Author website

Halal Life

Halal Life

Halal Life Magazine เว็บไซต์แม๊กกาซีนที่มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งวิถีชีวิตของมุสลิมที่มีไลฟสไตล์ในแบบฮาลาล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกิน การแนะนำร้านอาหารฮาลาล และการเดินทางท่องเที่ยวแบบฮาลาล

ปิดโหมดสีเทา