ชะบ๊าบ คนหนุ่มสาวแห่งอิสลาม : ทางนำชีวิต ชุด ยินดี…ที่รู้จัก

ชะบ๊าบ เป็นคำภาษาอาหรับแปลว่า เยาวชนหรือคนหนุ่มสาว เป็นช่วงวัยที่อิสลามเน้นย้ำและให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก...

ฮาลาล – ฮารอม : ทางนำชีวิต ชุด ยินดี…ที่รู้จัก

“ฮาลาล” เป็นคำภาษาอาหรับ หมายถึงสิ่งที่ศาสนาอนุมัติ เช่น อนุมัติให้กิน อนุมัติให้ดื่ม รวมถึงอนุมัติให้กระทำ ส่วนคำว่า...

ซะกาต ยิ่งจ่ายยิ่งงอกงาม : ทางนำชีวิต ชุด ยินดี…ที่รู้จัก

ซะกาต เป็นหนึ่งในหลักปฏิบัติ 5 ประการในอิสลาม ที่สั่งใช้ให้ชาวมุสลิมที่มีทรัพย์สิน เงินทอง หรือสินค้า ตามเกณฑ์ที่กำหนด...

นมแม่และเดือนรอมฎอน

“รอมฎอน” เดือนที่มุสลิมทั่วทุกมุมโลกตั้งหน้าตั้งตารอคอยนั้นกลังจะมาถึง ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้แล้ว...