malay-2-gaza-01
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า ทหารอียิปต์ได้อนุญาตให้ทูตปาเลสไตน์ และทูตมาเลเซีย พร้อมอาสาสมัครอีก 1 คน ผ่านด่านเราะห์ฟะห์ออกจากอียิปต์ เพื่อนำความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปยังฉนวนกาซ่า

แหล่งข่าวระบุว่า 3 คนที่ทางการอียิปต์อนุญาติเป็นกรณีพิเศษได้แก่ ดร.อันวาร อัลอักฮา ฯพณฯ เอกอัครราชทูตปาเลสไตน์ประจำมาเลเซีย  , ดาโต๊ะ กู ญะอ์ฟัร บินกู ชาอ์รีย์ ฯพณฯ เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำอียิปต์ และ ดาโต๊ะ ซรี อับดุลอะซีซ อับดุรรอฮีม ประธาน KP1M และกรรมการสภาสูง

อย่างไรก็ตามขบวนรถบรรเทาทุกข์ที่มาพร้อมคณะซึ่งลำเลียงอาหารและปัจจัยยังชีพกว่า 5,000 กล่อง ถูกสกัดห้ามเดินทางต่อบริเวณใกล้คลองสุเอซ ซึ่งห่างจากกรุงไคโรประมาณ 160 กิโลเมตร

นอกจากนี้ อาสาสมัครส่วนที่เหลืออีก 78 คนต้องเดินทางกลับ ซึ่งมาจากองค์กร Mercy Malaysia ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ และตัวแทนสภาที่ปรึกษาองค์การอิสลามมาเลเซีย, MAPIM 5 คน รวมถึงตัวแทน Yateem TV ประเทศไทย 2 คน ที่ไม่ได้รับอนุญาติให้ผ่านด่านโดยอ้างเรื่องความปลอดภัย แม้ทางการมาเลเซียจะประสานงาน G2G ระหว่างรัฐบาลมาเลเซีย-อียิปต์ มาก่อนหน้านี้ก็ตาม

malay-2-gaza-04

malay-2-gaza-02

[bws_related_posts]
อ่านเรื่องนี้แล้วคิดอย่างไร ?

Related Articles

About author View all posts Author website

Halal Life

Halal Life

Halal Life Magazine เว็บไซต์แม๊กกาซีนที่มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งวิถีชีวิตของมุสลิมที่มีไลฟสไตล์ในแบบฮาลาล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกิน การแนะนำร้านอาหารฮาลาล และการเดินทางท่องเที่ยวแบบฮาลาล

ปิดโหมดสีเทา