fbpx

Category - Through the Window

พาไปส่อง ‘คุกน่าอยู่ที่สุดในโลก’ ลืมภาพเก่าๆ ของคุกไปได้เลย

หากโลกนี้มีคุกหรือเรือนจำที่เพรียบพร้อมไปด้วยร้านขายของชำ ห้องทำงาน และห้องขังที่ดูไม่ต่างกับหอพักนักศึกษา คุณคิดว่าคุกดีไซน์ภูมิฐานเช่นนี้จะช่วยลดอัตราการก่ออาชญากรรมซ้ำของบรรดานักโทษได้หรือไม่ ...

Cape Malay ชุมชนมลายูบนแผ่นดินแอฟริกาใต้

‘Cape Malay’ คือชุมชนชาวมลายูที่อาศัยอยู่ในเมือง Cape Town ของแอฟริกาใต้ที่ร่ำรวยด้วยวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทางศาสนา ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการหล่อหลอมประวัติศาสตร์และสร้างความหลากหลายให้กับเมือง Cape Town มาช้านาน...

บันทึกการเดินทางออกนอกเขตกาซ่าครั้งแรก ของเด็กหนุ่มชาวปาเลสไตน์

I Saw Palestine บันทึกเรื่องราวการเดินทางออกนอกเขตกาซ่าครั้งแรกของเด็กหนุ่มชาวปาเลสไตน์ที่มีความทะเยอทะยานด้วยไฟฝัน กับความรู้สึกครั้งแรกเมื่อได้เห็นโลกที่แตกต่างของอีกฟากหนึ่ง ที่กั้นกลางเพียงประตูชายแดน...