Category - The Stranger

ดร.อบูอะมีนะฮฺ บิลาล ฟิลิปส์ นักดะอฺวะฮฺแถวหน้าแห่งยุคสมัย

ดร.อบูอะมีนะฮฺ บิลาล ฟิลิปส์  มีชื่อเดิมว่า  Dennis Bradley Philips  เกิดวันที่ 6 มกราคม ค.ศ.1946 ในครอบครัวชาวคริสเตียนผิวสีที่เคร่งครัด ณ...

เชค อับดุลนาศิร จางดา ผู้ก่อตั้งสถาบันเกาะลัม

เชค อับดุลนาศิร จางดา (Abdul Nasir Jangda) ผู้ก่อตั้งสถาบันเกาะลัม (Qalam Institute) เป็นหนึ่งใน Muslim Speakers ที่ได้รับความนิยมจากผู้ฟังในยูทูป เชค...

ชัยคฺ อับดุลอะซีซ อัรฺ-ร็อนตีซียฺ ราชสีห์แห่ง ฮามาส

  ชัยคฺ ดร.อับดุลอะซีซ อัรฺ-ร็อนตีซียฺ (อับดุลอะซีซ อะลี อับดุลมะญีด อัรฺ-ร็อนตีซียฺ) เกิดวันที่ 23 ตุลาคม 1947 ในหมู่บ้านยิบนา...