Category - The Starnger

ชัยคฺ อับดุลอะซีซ อัรฺ-ร็อนตีซียฺ ราชสีห์แห่ง ฮามาส

  ชัยคฺ ดร.อับดุลอะซีซ อัรฺ-ร็อนตีซียฺ (อับดุลอะซีซ อะลี อับดุลมะญีด อัรฺ-ร็อนตีซียฺ) เกิดวันที่ 23 ตุลาคม 1947 ในหมู่บ้านยิบนา...