Category - The Circle

วงกลมความเป็นมุสลิม – ระหว่างการทำให้วงกลมแคบลงกับการทุบวงกลมทิ้งไป

ทฤษฏีวงกลมเป็นความพยายามวาด “วงกลม” ของความเป็นมุสลิมหรือความเป็นผู้ศรัทธา ผ่านกฎเกณฑ์ระดับเงื่อนไขต่ำสุด...

“คือความจริงใจ” ความหมายของนาศิฮัต – อัลอัค

ฮะดีษต้นหนึ่งที่รายงานโดยอิมามมุสลิม และมีชื่อเสียงมากเพราะถูกเลือกให้เป็นหนึ่งในฮะดีษสำคัญโดยอิมามอัน นะวาวียฺ...

ความกังวลในดุนยา – อัลอัค

ความไม่แน่นอนเป็นธรรมชาติของดุนยาโดยแท้จริง … ด้วยเหตุนี้ มนุษย์จึงพยายามหาความแน่นอนด้วยการสร้างสิ่งที่เรียกว่า...

มิตรสหายที่ใกล้ชิด และคนห่างไกลที่ไม่รู้จัก

เป็นความจริงที่ว่า ในชีวิตหนึ่งๆ เรามีความสนิทสนมกับคนอื่นๆ ได้ไม่กี่คน อาจเป็นสามสี่คน สี่ห้าคน สิบคนนี่คงหายากมากขึ้น...

อัลอัค : ฟื้นฟูจิตวิญญาณ

เวลาคนหนึ่งพูดเรื่องจิตวิญญาณก็มักถูกมองว่าเป็นพวก “ซูฟีย์” เวลาคนหนึ่งพูดเรื่องหลักฐานที่ถูกต้องก็บอกว่าเป็นพวก...

บาปคลาสสิก – อัลอัค

ผมรู้สึกเสมอว่า แม้ว่าโลกจะก้าวหน้าทางวัตถุไปปานใด และอัตราถี่ของความก้าวหน้ากระชับขึ้นขนาดไหนก็ตาม...

ในความย้อนแย้ง – อัลอัค

ถ้าเราบอกว่าไม่มีเงิน เราเป็นคนจน แต่เรายังสามารถไปกินอาหารมื้อละหลายร้อยได้สัปดาห์ละหลายครั้ง...

โลกนี้ถูกสร้างให้เรา แต่เราถูกสร้างมาเพื่อโลกหน้า – อัลอัค

‘โลกนี้’ ที่เรากำลังพูดถึงคือ โลกที่เราอาศัยอยู่ ซึ่งเรียกในภาษาอาหรับคำว่า ‘ดุนยา’ มาจากรากศัพท์ภาษาอาหรับที่หมายถึง...

อัลอัค: ผู้หญิง…เธอเป็นน้องสาวเรา หันกลับไปมองผู้หญิงเสียใหม่

หากใครเชิญผมไปพูดเรื่อง สัมพันธ์ชายหญิง ผมมักจะเริ่มด้วยการเล่าหะดีษในบันทึกของอิหม่ามอะหฺมัด...