Category - Interview

โต๊ะครู นักเขียน และนักเผยแผ่ศาสนา ในนิยามของ อ.มุรีด ทิมะเสน

หากพูดถึงโต๊ะครูหรือนักวิชาการอิสลาม คงหนีไม่พ้นที่เราจะนึกถึงการพูดหรือการบรรยายตามเวที ตามงานมัสยิด หรือตามสื่อต่าง ๆ...

ความรัก การแต่งงาน และความเป็นผู้หญิงมุสลิม ในมุมมอง เมทินี อาดัม

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าประเด็น ผู้หญิงมุสลิม ตกเป็นเป้าวิพากษ์วิจารณ์จากทั้งคนที่เกลียดกลัวรวมถึงคนที่ไม่เข้าใจอิสลาม...

จังหวะก้าวทีเปลี่ยนไป กับความฝันที่เปลี่ยนแปลง ของ ซัลมา บุญตามทัน

ความฝันทำให้เราเติบโต แต่ความรักทำให้เราเปลี่ยนแปลง ชีวิตคงแห้งแล้งหากไร้ซึ่งความรักและความฝัน...

“พอเพียง เพราะเข้าใจ” ชีวิตที่อยู่เป็นแล้วมีความสุขของ สมชาย สมานตระกูล

ไม่ว่าใครก็ล้วนอยากมีชีวิตที่เป็นสุข แต่มุมมองของความสุขของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน อาจารย์สมชาย สมานตระกูล เป็น...

ฮาร่า ชินทาโร่ นักแปลสารแห่งมลายูปัตตานี

เรื่อง: ณรรธราวุธ เมืองสุข / ภาพ: Jollybear Studio ตีพิมพ์ใน Halal Life Magazine ฉบับที่ 25           ไม่ใช่ภาพแปลกตา สำหรับใบหน้าและบุคลิกลักษณะคนญี่ปุ่น...