Category - Editor Note’s

ยุคสมัยแห่งความสับสน

อีโก้สูง ความอดทนต่ำ เป็นสองคำที่นึกได้ทันทีหากมีใครถามถึงลักษณะสำคัญของผู้คนในยุคสมัยนี้...

เพราะความฝันไม่มีขา มันจึงเดินมาหาเราเองไม่ได้

“ผมชอบคำว่า “ยืนระยะ” มันมีความหมายว่าอยู่ทน อยู่นาน อยู่อย่างเอาจริงเอาจังกับสิ่งที่คิด ที่เชื่อ พูดตรงๆ โต้งๆ...