Category - ทางนำชีวิต

ซะกาต ยิ่งจ่ายยิ่งงอกงาม : ทางนำชีวิต ชุด ยินดี…ที่รู้จัก

ซะกาต เป็นหนึ่งในหลักปฏิบัติ 5 ประการในอิสลาม ที่สั่งใช้ให้ชาวมุสลิมที่มีทรัพย์สิน เงินทอง หรือสินค้า ตามเกณฑ์ที่กำหนด...

สันติมีแด่ท่าน : รายการทางนำชีวิตอิสลาม ชุด สลามประเทศไทย

รายการทางนำชีวิตอิสลาม ชุด สลามประเทศไทย ตอนที่ 26 สันติมีแด่ท่าน ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 04.00 – 04.30 น. ระนอง...

มรสุมอันดามัน : รายการทางนำชีวิตอิสลาม ชุด สลามประเทศไทย

รายการทางนำชีวิตอิสลาม ชุด สลามประเทศไทย ตอนที่ 23 มรสุมอันดามัน ออกอากาศ วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 04.00 – 04.30 น. กระบี่...

ฮาลาบาลา แว้งที่รัก : รายการทางนำชีวิตอิสลาม ชุด สลามประเทศไทย

รายการทางนำชีวิตอิสลาม ชุด สลามประเทศไทย ตอนที่ 21 ฮาลาบาลา แว้งที่รัก ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 เวลา 04.00 – 04.30 น. นราธิวาส...

วิสัยทัศน์ปาตานี : รายการทางนำชีวิตอิสลาม ชุด สลามประเทศไทย

รายการทางนำชีวิตอิสลาม ชุด สลามประเทศไทย ตอนที่ 20 วิสัยทัศน์ปาตานี ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 เวลา 04.00 – 04.30...

ชีวิตที่ถูกลืม : รายการทางนำชีวิตอิสลาม ชุด สลามประเทศไทย

รายการทางนำชีวิตอิสลาม ชุด สลามประเทศไทย ตอนที่ 19 ชีวิตที่ถูกลืม ออกอากาศ วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 04.00 – 04.30 น. จะนะ...

มรดกสุลต่าน : รายการทางนำชีวิตอิสลาม ชุด สลามประเทศไทย

รายการทางนำชีวิตอิสลาม ชุด สลามประเทศไทย ตอนที่ 18 มรดกสุลต่าน ออกอากาศ วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 04.00 – 04.30...

มุสลิมปากยูน : รายการทางนำชีวิตอิสลาม ชุด สลามประเทศไทย

รายการทางนำชีวิตอิสลาม ชุด สลามประเทศไทย ตอนที่ 17 มุสลิมปากยูน ออกอากาศ วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 04.00 – 04.30...

สังคมแห่งการเรียนรู้ : รายการทางนำชีวิตอิสลาม ชุด สลามประเทศไทย

รายการทางนำชีวิตอิสลาม ชุด สลามประเทศไทย ตอนที่ 16 สังคมแห่งการเรียนรู้ ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 04.00 – 04.30...

สายใยแห่งการถักทอ : รายการทางนำชีวิตอิสลาม ชุด สลามประเทศไทย

รายการทางนำชีวิตอิสลาม ชุด สลามประเทศไทย ตอนที่ 15 สายใยแห่งการถักทอ ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 04.00 – 04.30...

มุสลิมเมืองเพชร : รายการทางนำชีวิตอิสลาม ชุด สลามประเทศไทย

รายการ ทางนำชีวิต อิสลาม ชุด สลามประเทศไทย ตอนที่ 14 มุสลิมเมืองเพชร ออกอากาศ วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 04.00 – 04.30...

มุสลิมริมฝั่งโขง : รายการทางนำชีวิตอิสลาม ชุด สลามประเทศไทย

รายการทางนำชีวิตอิสลาม ชุด สลามประเทศไทย ตอนที่ 13 มุสลิมริมฝั่งโขง ออกอากาศ วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 04.00 – 04.30 น. หนองคาย...

มุสลิมอีสาน : รายการทางนำชีวิตอิสลาม ชุด สลามประเทศไทย

รายการทางนำชีวิตอิสลาม ชุด สลามประเทศไทย ตอนที่ 12 มุสลิมอีสาน ออกอากาศ วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2559 เวลา 04.00 – 04.30...

ปิดโหมดสีเทา