Category - เปลี่ยนมุสลิมไทย

อาดิ้ล ศิริพัธนะ : เปลี่ยนมุสลิมไทย ด้วยการออกแบบอนาคต

อาดิ้ล ศิริพัธนะ เป็นเด็กหนุ่มชาวไทยจากเมืองคอน นครศรีธรรมราช ที่ไปร่ำเรียนปริญญาโทด้านวิศวกรรมอยู่ที่มหาวิทยาลัย King Abdullah...

มุญาฮิด วงษ์มณี : เปลี่ยนมุสลิมไทย ด้วยการออกแบบอนาคต

มุญาฮิด วงษ์มณี เป็นสื่อสารมวลชนมุสลิมที่มีความคิดสร้างสรรค์สูง เคยร่วมกับเพื่อนๆผลักดัน “ดีนไดอารี่”...

อัลอัค อับดุลมะญีด : เปลี่ยนมุสลิมไทย ด้วยการขับเคลื่อนปัจจุบัน

อัลอัค เป็นนามปากกาและชื่อที่เรียกกันติดปากของ อับดุลมะญีด อุปมา ผู้รู้และนักพัฒนาจากอันดามัน...

ศุกรีย์ สะเร็ม : เปลี่ยนมุสลิมไทย ด้วยการเรียนรู้อดีต

ศุกรีย์ สะเร็ม หรือที่หลายคนเรียกกันติดปากว่า “ยีติ๊ก” เป็นนักประวัติศาสตร์อิสลามที่หาตัวจับยากคนหนึ่งในบ้านเรา...