20 ภาพล่าสุดของมัสยิดอัลฮะรอม ในวันที่กำลังต่อเติม

20 ภาพถ่ายล่าสุดที่แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศการทำงาน
ของคนงานในการขยายและต่อเติมมัสยิดอัลฮะรอมในนครมักกะห์
masjid-al-harams-expansion-works-03masjid-al-harams-expansion-works-01 masjid-al-harams-expansion-works-02masjid-al-harams-expansion-works-04 masjid-al-harams-expansion-works-05 masjid-al-harams-expansion-works-06 masjid-al-harams-expansion-works-07 masjid-al-harams-expansion-works-08 masjid-al-harams-expansion-works-09 masjid-al-harams-expansion-works-10 masjid-al-harams-expansion-works-11 masjid-al-harams-expansion-works-12 masjid-al-harams-expansion-works-13 masjid-al-harams-expansion-works-14 masjid-al-harams-expansion-works-15 masjid-al-harams-expansion-works-16 masjid-al-harams-expansion-works-17 masjid-al-harams-expansion-works-18 masjid-al-harams-expansion-works-19 masjid-al-harams-expansion-works-20

 

ภาพจาก : Sabq.org

[bws_related_posts]
อ่านเรื่องนี้แล้วคิดอย่างไร ?

Related Articles

About author View all posts Author website

Halal Life

Halal Life

Halal Life Magazine เว็บไซต์แม๊กกาซีนที่มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งวิถีชีวิตของมุสลิมที่มีไลฟสไตล์ในแบบฮาลาล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกิน การแนะนำร้านอาหารฮาลาล และการเดินทางท่องเที่ยวแบบฮาลาล

ปิดโหมดสีเทา