เฟซบุ๊คภาคภาษาไทยของสำนักข่าวบีบีซี ประเทศอังกฤษ เผยแพร่ภาพถ่ายที่สามารถจับภาพของ สัญญาณ WIFI ที่มุนษย์ไม่สามารถมองได้ด้วยตาเปล่า ซึ่งภาพที่ได้มีสีสันสวยงาม แต่ก็อาจแฝงไว้ด้วยอัตรายต่อมนุษย์ (คลิ๊กอ่านบทความอันตรายจากสัญญาณ WIFI)

 

อ่านเรื่องนี้แล้วคิดอย่างไร ?

Related Articles

About author View all posts Author website

Halal Life

Halal Life

Halal Life Magazine เว็บไซต์แม๊กกาซีนที่มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งวิถีชีวิตของมุสลิมที่มีไลฟสไตล์ในแบบฮาลาล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกิน การแนะนำร้านอาหารฮาลาล และการเดินทางท่องเที่ยวแบบฮาลาล

ปิดโหมดสีเทา