penny

       เครือข่ายเฝ้าระวังตะวันออกกลางรายงานว่า การขาดดุลงบประมาณของอิสราเอลสูงถึง 2.3 พันล้านเชเขล (661 ล้านเหรียญสหรัฐ) ในเดือนกรกฏาคมที่ผ่านมา เนื่องจากการใช้งบประมาณมหาศาลในการก่ออาชญากรรมโจมตีดินแดนฉนวนกาซ่าของชาวปาเลสไตน์ ตามการเปิดเผยของกระทรวงการคลัง

ตามรายงานระบุว่าขณะนี้การขาดดุลของอิสราเอลอยู่ที่ 2.7% ของผลิตภัณฑ์มวลรวม หรือ GDP ซึ่งสูงกว่าเป้าที่รัฐบาลอิสราเอลตั้งไว้ทั้งปี 2014 ที่ 2.5% ซึ่งสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วถึง 400 ล้านเชเขล (115 ล้านเหรียญสหรัฐ)

โดยเพียงเฉพาะค่าใช้จ่ายของรัฐบาล 7 เดือนแรกของปีนี้สูงถึง 141.1 ล้านเชเขล (40 ล้านเหรียญสหรัฐ)

ขณะที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหนังสือพิมพ์ Haaretz ของอิสราเอล รายงานว่ารัฐบาลอิสราเอลประมาณการงบประมาณในการใช้จ่ายเพื่อโจมตีฉนวนกาซ่าสูงถึง 15 พันล้านเชเขล (4.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา Yair Lapid รัฐมนตรีกระทรวงการเงินของอิสราเอลได้จัดระดมความเห็นเพื่อแก้ไขวิกฤติทางการเงินของอิสราเอล โดยอ้างว่า รัฐบาลของเขาสามารถรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ได้ แต่มันไม่สามารถที่จะไปต่อได้ในอนาคต (2015)

ที่มา : i-News

[bws_related_posts]

อ่านเรื่องนี้แล้วคิดอย่างไร ?

Related Articles

About author View all posts Author website

Halal Life

Halal Life

Halal Life Magazine เว็บไซต์แม๊กกาซีนที่มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งวิถีชีวิตของมุสลิมที่มีไลฟสไตล์ในแบบฮาลาล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกิน การแนะนำร้านอาหารฮาลาล และการเดินทางท่องเที่ยวแบบฮาลาล

ปิดโหมดสีเทา